USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJE DRAJV 2.0

 

1. DRAJV

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd besplatno i svakome pruža mogućnost korišćenja aplikacije DRAJV za pametne telefone, koja fukcioniše na bazi telematike. Korišćenjem aplikacije DRAJV vozači mogu da analiziraju svoju vožnju, da prate navike u vožnji, da ih poboljšaju i uštede prilikom zaključenja ugovora o osiguranju asistencije na putu, kasko ili putnom osiguranju. Aplikacija je izuzetno jednostavna za korišćenje i omogućava trenutnu povratnu informaciju.

Aplikacija DRAJV koristi se za prikupljanje i prikaz podataka o vožnji. Tokom vožnje obavlja se proces prikupljanja podataka, koji ne ometa vozača. Nakon završene vožnje aplikacija priprema izveštaj koji sadrži pregled puta, prekoračenja brzine i druge nepravilnosti, koje su se dogodile na putu te konačni rezultat koji određuje kvalitet i sigurnost vožnje.

Glavne funkcije aplikacije DRAJV su:

 

2. Šta je potrebno za korišćenje aplikacije

Mobilna aplikacija DRAJV je na raspolaganju za pametne telefone s operativnim sistemom Android (4.0 i noviji) ili iOS (8.0 i noviji) i ugrađenim GPS-sistemom. Mobilnu aplikaciju korisnici mogu besplatno preuzeti na pametni telefon u odgovarajućoj web prodavnici: za telefone sa operativnim sistemom Android na Google Play, a za telefone sa operativnim sistemom iOS na App Store.

 

3. Besplatno korišćenje i registracija

Korišćenje aplikacije je besplatno, prema cenovniku operatera korisniku aplikacije obračunava se samo prenos podataka. Aplikaciju možete koristiti anonimno, ali ipak Vam preporučujemo da se pre prvog korišćenja registrujete i time se osigurate da Vaše vožnje budu sačuvane i da Vam budu dostupne čak i ukoliko aplikaciju izbrišete, zamenite telefon, odjavite se iz aplikacije ili na neki drugi način izgubite već snimljene vožnje na telefonu. Registracijom ćete izbeći gubitak podataka o već snimljenim vožnjama, kojima stičete bodove za popuste kod osiguranja. Za registraciju aplikacije potrebno je na početnom ekranu da unesete e-mail adresu na koju korisnik dobija lozinku za uključivanje u DRAJV aplikaciju.

 

4. GPS i prenos podataka

Prilikom snimanja vožnji potrebno je da imate uključen GPS, na šta će vas aplikacija i upozoriti. Nakon završenog snimanja vožnje možete da proverite ocenu vožnje, za šta je potrebno da uključite mobilni prenos podataka ili uspostaviti vezu sa Wi-Fi mrežom. Računanje ocene Vaše pojedinačne vožnje zahteva manje od 0,1 MB prenosa podataka, a minimalan prenos podataka zahteva i prikaz proteklih rezultata vožnji, izazova, prikaz mape i pretraživanje po mapi. Prenos podataka se obračunava po cenovniku operatera i u celosti ide na Vaš trošak. Većina korisnika pametnih telefona kod svog operatera već ima odabran paket u koji je uključena određena količina prenosa podataka, zato se o tome raspitajte kod svog mobilnog operatera. Za snimanje vožnji morate dakle samo imati uključen GPS, i budući da se ta usluga ne plaća, bez brige možete snimati svoje vožnje i u inostranstvu. Kad gostujete u inostranim mrežama, budite oprezni samo kod računanja ocene vožnje. Računanje ocene vožnje naime ne treba napraviti odmah nakon završene vožnje – to možete učiniti bilo kada kasnije, npr. kad ste u mreži domaćeg operatera ili povezani na Wi-Fi mrežu.

 

5. Eventualne poteškoće

Aplikacija DRAJV je sama po sebi mali potrošač baterije. Ali budući da tokom snimanja vožnje morate da imate uključen GPS, baterija telefona se može isprazniti brže nego inače. Ako je stanje baterije nisko, savetujemo Vam da snimanje vožnje završite odnosno da vožnju uopšte ne počinjete da snimate. Ako se zbog prazne baterije vaš telefon isključi, može da se dogodi da Vaša vožnja ne bude zabeležena. To se izuzetno može dogoditi još u nekim inače retkim slučajevima: loš signal, poteškoće s GPS i druge tehničke poteškoće. U tim slučajevima podatke o vožnji nije moguće obnoviti.

 

6. Položaj telefona i pokretanje aplikacije

U trenutku početka snimanja i tokom vožnje Vaš telefon sve vreme mora biti pravilno postavljen. Predlažemo Vam da telefon pre početka vožnje postavite u siguran nosač za telefone ili na sigurno mesto za odlaganje, jer Vas u slučaju saobraćajne nesreće nepričvršćeni predmeti u vozilu mogu povrediti. Gornji deo telefona mora biti okrenut prema prednjoj strani vozila, a ekran telefona mora biti okrenut na gore. Proverite da li je telefon postavljen dovoljno čvrsto, kako tokom vožnje ne bi iskliznuo. Tokom snimanja vožnje sve funkcije telefona rade nesmetano, kao i pozivi. Preporučujemo Vam da ne telefonirate i ne koristite telefon za vreme vožnje. Tokom vožnje morate poštovati pravila sigurne vožnje i propise o saobraćaju na putevima. Poštujte činjenicu da je usresređenost na vožnju vrlo značajna za sigurnu vožnju, zato se pobrinite da aplikaciju pokrenete pre početka vožnje i snimanje završite nakon obavljene vožnje, a tokom vožnje svu pažnju posvetite isključivo vožnji.

Aplikaciju DRAJV na telefonu koristite samo kao vozač vozila. Kada ste u automobilu kao suvozač, nemojte snimati vožnju, jer je potrebno ocenjivanje sopstvene vožnje. Aplikacija DRAJV može da se koristi bilo kada, ali na popust imaju pravo samo fizička lica i to za osiguranje putničkih vozila u slučaju kasko osiguranja i putne asistencije, odnosno za Osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu (putno osiguranje – individualno i porodično). Ocena vožnji može da se koristi samo za potrebe dodeljivanja popusta pri zaključenju  osiguranja kod  Triglav osiguranja a.d.o. Beograd.

UPOZORENJE: Svako pomeranje telefona može da utiče na registraciju sile i može da pogorša konačnu ocenu vožnje.

 

7. Kako aplikacija snima vašu vožnju

Aplikacija DRAJV tokom snimanja vožnje meri brzinu, usporavanja i ubrzanja i registruje sve prekomerne sile prilikom vožnje u krivinama. DRAJV ima prethodno unete podatke o tome kolika su ograničenja brzine na određenim delovima puta, i tokom Vaše vožnje paralelno prepoznaje sva prekoračenja. Izvor prostornih podataka za puteve u Srbiji je OpenStreetMap zaklade (OSMF). Na ocenu vožnje utiče visina prekoračenja brzine - veće prekoračenje dozvoljene brzine donosi lošiju ocenu vožnje.

 

8. Bodovanje

Postignuti broj bodova računa se na osnovu Vaše vožnje: uzimaju se u obzir ograničenja brzine i delovanje prevelikih sila (prilikom ubrzavanja, kočenja i kod vožnje u krivinama). Ukupno je moguće prikupiti najviše 100 bodova. Ocena se zasniva na kompleksno postavljenim parametrima i kombinacija je navedenih merila, od kojih najveći uticaj ima poštovanje ograničenja brzine, slede sile kod kočenja, ubrzavanja, vožnje u krivni i vrsti puta po kojoj  vozite.

Kod ukupnog bodovanja – konačne ocene/rezultata uzimamo u obzir sve vaše vožnje. Za ispunjavanje uslova za popust morate snimiti bar 10 vožnji, koje su duže od 3 km, a ukupni broj kilometara mora biti 300 ili više. Pritom morate postići  90 bodova ili više. Osim toga takođe:

Savetujemo Vam da pri prikupljanju dovoljnog broja bodova budete strpljivi. Ako imate pređenih već više od 300 km i imate ukupnu ocenu nižu od 90 bodova, preporučujemo Vam da snimite nekoliko zaista dobrih vožnji i time podignete ukupnu ocenu na bar 90 bodova. Uvereni smo da ćete pored uštede na polisama asistencije na putu, kasko i putnom osiguranju time postati i sigurniji vozač.

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd zadržava pravo na promenu načina bodovanja, pri čemu promena ne utiče na bodovanje već obavljenih vožnji.

 

9. Popusti

Ukoliko se ispostavi da ste siguran vozač i Vaša ukupna ocena vožnje bude minimum 90 bodova, Triglav osiguranje a.d.o. Beograd Vam nudi različite popuste pri sklapanju ugovora o osiguranju:

Za dobijanje koda za popuste neophodno je da snimite bar 10 vožnji koje su duže od 3 km, a ukupni broj preveženih kilometara mora da bude 300 ili više - za prvi mesec korišćenja aplikacije. Za period od 2. do 6. meseca korišćenja aplikacije je potrebno da svakog meseca pređete 100 kilometara za dodatnih 1% popusta, odnosno 200 km za dodatnih 2% popusta mesečno. Uz to je potrebno da održavate i prosečni rezultat od 90 bodova ili više.

Kod ukupnog bodovanja Vaših vožnji uzimamo u obzir sve Vaše vožnje i snimljene vožnje koje su kraće od 3 km.

Ukoliko se pokažete kao siguran vozač i Vaša ukupna ocena vožnji bude bar 90 bodova, u Triglav osiguranju a.d.o. Beograd nudimo Vam sledeće pogodnosti (jednu od ponuđenih opcija, uz kvalitetnu i sigurnu vožnju, možete da iskoristite na svakih 6 meseci):

 

KASKO OSIGURANJE – maksimalni popust – 20%

 1. mesec – neophodno je voziti minimalno 300km iz minimalno 10 vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Ostvaruje se popust od 10%.
 2. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 3. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 4. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 5. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 6. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.

 

AUTOASISTENCIJA – maksimalni popust – 30%

 1. mesec – neophodno je voziti minimalno 300km iz minimalno 10 vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Ostvaruje se popust od 10%.
 2. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 3. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 4. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 5. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 6. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 11%.

 

PUTNO OSIGURANJE – maksimalni popust – 30%

 1. mesec – neophodno je voziti minimalno 300km iz minimalno 10 vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Ostvaruje se popust od 10%.
 2. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 3. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 4. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 5. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 2%.
 6. mesec – neophodno je voziti minimalno 200km, nije bitno iz koliko vožnji sa minimalnim snimanim putem po vožnji od 3km i imati prosečno iznad 90 bodova. Za pređenih 100km ostvaruje se popust od 1%, a za pređenih 200km ostvaruje se popust od 11%.

 

Popuste kod osiguranja ostvarujete pomoću koda, koji možete da preuzmete na aplikaciji DRAJV, kada ispunite uslove navedene u tački 8.

 

Pravila korišćenja koda za popuste:

 

10. Ostale odredbe

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd zadržava pravo da promeni, zameni ili nadogradi aplikaciju DRAJV, a nakon prethodnog obaveštenja i ukine. Prilikom nadogradnje aplikacije preporučujemo Vam da je odmah nadogradite, jer ćete samo na taj način moći da iskoristite nove funkcionalnosti i popuste.

U slučaju poteškoća s korišćenjem aplikacije ili njenog nepravilnog delovanja obratite se na adresu elektronske pošte drajv@triglav.rs

Sve zloupotrebe aplikacije i popusta koje iz nje proizlaze, kažnjive su.

Uslovi korišćenja aplikacije kao i parametri odobrenih popusta na različite vrste osiguranja mogu se promeniti nakon prethodne objave na web stranici i upozorenja korisnicima prilikom unapređenja aplikacije.

 

11. Politika privatnosti

U nastavku Vam prenosimo značajne informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti sa kojima raspolažemo na osnovu Vašeg korišćenja naše programske opreme. Korišćenjem programske opreme odnosno time šta nam prosleđujete Vaše podatke o ličnosti, saglasni ste da Triglav osiguranje a.d.o. Beograd, može da obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu s odredbama ovog poglavlja iz Uslova korišćenja aplikacije DRAJV.

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd prikuplja podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti uz primenu odgovarajućih tehničko-sigurnosnih mera. Prikupljeni podaci o ličnosti čine zbirku podataka o ličnosti, a Triglav osiguranje a.d.o. Beograd je rukovalac te zbirke podataka o ličnosti  i ti  se podaci obrađuju i koriste pošteno i zakonito u svrhu u koju su prikupljeni.

Odredbe ovog poglavlja iz Uslova korišćenja aplikacije DRAJV odnose se na:

 

Podaci koje nam prosleđujete

Za korišćenje usluge prosleđujete nam sledeće podatke o ličnosti putem online obrasca:

 

Informacije koje prikupljamo pomoću aplikacije

Ukoliko koristite aplikaciju, preko automatizovanog sistema prikupljamo sledeće podatke:

 

Informacije koje prikupljamo na web stranici (eng. Cookies)

Poput većine web stranica i naša web stranica koristi tehnologije za automatizovano prikupljanje informacija o vašem korišćenju web stranice i uređaju pomoću koga pristupate web stranici.

 

Svrha obrade podataka o ličnosti

Podatke koje nam prosleđujete odnosno koje prikupimo putem aplikacije, ili preko web stranice koristimo za:

 

Korišćenje podataka o ličnosti

Korisnik aplikacije dozvoljava da se u skladu sa zakonom, koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti, lični podaci prikupljeni iz aplikacije obrađuju u zbirci podataka, koju uspostavlja, vodi i održava Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Korisnik aplikacije dozvoljava Triglav osiguranju a.d.o. Beograd da u skladu sa zakonom, koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti, obrađuje podatke o ličnosti, prikupljene iz aplikacije u svrhu sprovođenja bonitetnih programa, za sebe.

 

Prikupljanje podataka o geo lokaciji

Triglav osiguranju a.d.o. Beograd  zbog osiguravanja izvršenja  usluge i u druge gore određene svrhe može obrađivati sledeće geo lokacijske podatke: GPS-koordinate (geografska dužina, geografska širina), brzinu, smer, put i nadmorsku visinu kao i druge dijagnostičke kodove i podatke o vožnji.

Takođe se možete odlučiti za isključivanje prikupljanja podataka o geo lokaciji, bilo u aplikaciji samoj, bilo u podešavanjima  »Lokacijskih usluga« mobilnog uređaja. To inače može onemogućiti delovanje funkcija koje koriste takve podatke, kao što je deljenje podataka o lokaciji, ali još uvek će biti na raspolaganju druge mogućnosti aplikacije, na primer istorijski pregled podataka i drugi podaci, koji nisu povezani s podacima o geo lokaciji.

 

Prenos podataka

Rukovalac zbirke podataka može podatke, uključujući i podatke o ličnosti i podatke o geo lokaciji deliti s trećim licima,  koja obavljaju uslugu, administriranja istraživanja, tehničku podršku i podršku korisnicima, logističke usluge i osiguravanje elektrske pošte kao i  analitike podataka. Treća lica kojima se prosleđuju podaci te vrste su ugovorom i na osnovu zakona obavezne  da štite podatke o ličnosti, i smeju ih obrađivati samo u obimu  i u dogovorene svrhe.

 

Prenos podataka izvan teritorije Republike Srbije

Usluga je u celosti bazirana na serverima na području država Republike Srbije i Republike Slovenije.

 

Prava i obaveze

Kao korisnik čiji podaci o ličnosti se obrađuju imate pravo uvida, prepisa, kopiranja, izmene, dopune i brisanje podatke o ličnosti, a koja prava se ostvaruju na sledeći način:

1. PRAVO NA PRISTUP PODACIMA: pravo  podnošenja  zahteva  za  pristup podacima i uvid u konkretne podatke koji se čuvaju u zbirci podatke o ličnosti koja se vodi u TRIGLAV OSIGURANJU a.d.o Beograd, a u skladu sa  čl. 20. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Zahtev za pristup podacima podnosi zakonom ovlašćena osoba u pisanom obliku i može se uputiti elektronskom poštom na adresu: drajv@triglav.rs ili poslati poštom na adresu TRIGLAV OSIGURANJA a.d.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića 7a (sa naznakom: Pravo pristupa podacima – APLIKACIJA DRAJV).

2. PRAVO NA ISPRAVKU NETAČNIH ILI NEPOTPUNIH PODATAKA koje uključuje pravo zakonom ovlašćenog lica da zatraži ispravku podatka o ličnosti koji se na njega odnose, a za koje utvrdi da su netačni ili nepotpuni. Navedno pravo ostvaruje se podnošenjem pisanog zahteva elektronskom poštom na adresu: drajv@triglav.rs ili poštom na adresu TRIGLAV OSIGURANJA a.d.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića 7a (sa naznakom: Ispravak podataka – APLIKACIJA DRAJV), u skladu sa  čl. 22. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4. PRAVO PODNOŠENJA REKLAMACIJE/PRITUŽBE – uključuje pravo klijenta da podnese prigovor/reklamaciju TRIGLAV OSIGURANJU a.d.o. Beograd ukoliko smatra da su povređena njegova prava i ako smatra da su podaci o njemu korišćeni suprotno propisima.

Reklamacija/prigovor podnosi se na način propisan u tački 1. ove klauzule.

Isto tako, svaki klijent ima pravo da se obrati i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da su povređena njegova prava i ako smatra da su podaci o njemu korišćeni suprotno propisima.

Iako eventualno uskratite saglasnost za obradu podataka o ličnosti, rukovalac zbirke Vaše podatke o ličnosti može i dalje obrađivati, ako ga na to obvezuju odredbe zakona, a pre svega, ali ne isključivo, Zakona o osiguranju, drugih važećih propisa, sudskih odluka ili odluka nadležnih institucija.

 

12. Ograničenje odgovornosti

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd ne preuzima odgovornost za štetu, koja nastane korisnicima aplikacije ili trećim licima zbog nepravilnog korišćenja aplikacije ili zbog kršenja zakonskih odredbi ili sigurnosnih pravila.

 

13. Postupak podnošenja pritužbi

Protiv postupanja Triglav osiguranja a.d.o. Beograd dozvoljena je pritužba u pisanom obliku, koju Triglav osiguranja a.d.o. Beograd razmatra u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o merama i postupcima za zaštitu podataka o ličnosti akcionarskog društva za osiguranje. Pritužba se podnosi u pisanom obliku na adresu Triglav osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića 7a, adresu najbližeg prodajnog mesta/filijale, elektronskom poštom na adresu drajv@triglav.rs.

Ukoliko želite da Vaši podaci o ličnosti koji su prikupljeni korišćenjem aplikacije DRAJV, potrebno je da pošaljete zahtev u pisanom obliku na adresu Triglav osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića 7a, adresu najbližeg prodajnog mesta/filijale, elektronskom poštom na adresu drajv@triglav.rs.

 

Beograd,  25.03.2017. godine